Tarieven

Adviestarieven - Dienstverlenings Documenten AFM - Voorwaarden.

  • De advieswerkzaamheden (hypotheek/pensioen/levensverzekering/Bedrijfsanalyse) van onze adviseurs worden op basis van een uurtarief of tegen een vast tarief per product/dienst.
  • Schadeverzekeringen worden op basis van een abonnement aangeboden.   

Specificatie werkzaamheden bij een Financieel Product.

  • oriëntatie fase – (inventarisatie/intake/klantprofiel)         
  • oplossing / advies                                                         
  • bemiddeling / aanvraag / aanpassing                             
  • nazorg / onderhoud                                                      

In sommige gevallen is het nodig dat wij u extra kosten in rekening brengen. Het gaat hierbij alleen om werkzaamheden die door ons uitgevoerd worden zonder dat hier provisie-inkomsten tegenover staan. Bij elke declaratie ontvang u een detailoverzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij inhuur van derden en overige gemaakte externe kosten zullen wij deze aan u doorberekenen.

 

  • Financiële planning. Een financiële planning is een uitgebreide rapportage over de consequenties van financiële beslissingen doorgerekend over de komende jaren. Wij melden u vooraf als er sprake zal zijn van een op senior uurtarief uit te voeren financiële planning.
  • Uitvaart verzekering (Gezin). 1e Verzekerde €.100,-- ( 2e en verder €.50,-- ) extra.
  • Echtscheiding/overlijden. Advisering in het kader van een echtscheiding/overlijden zullen wij op basis van het senior uurtarief doorberekenen. De zuivere administratieve werkzaamheden worden gedaan op basis van het standaard uurtarief.

Uiteenzetting werkzaamheden en tarieven Hypotheek.

* Inventarisatie & Kennismaking = Kosteloos

* Advies & Bemiddeling = vast tarief (zie uiteenzetting advies tarieven). 

* Banken brengen administratie kosten in rekening - wij belasten deze door a €. 400,-- per dossier.

* bij aankoop is vaak een bankgarantie noodzakelijk; wij verzorgen deze voor uw (tarief per bank verschillend).

* Service Abonnement Hypotheek & Aangifte Inkomsten Belasting €.5,--  per maand.

Intake Ondernemers.

Hypotheek aanvragen voor de ondernemer kennen een Intake van €. 500,-- (excl. Btw). Dit bij zowel de woning als bij een bedrijfspand.

Overeenkomst van opdrachten Abonnements Voorwaarden
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Dienstverleningsdocument Bakker Business
Uiteenzetting adviestarieven Bakker Business Advies 2019  
      

Website ontwerp en realisatie: diezign; fullservice reclamebureau & grafische vormgeving - Copyright 2012