Makelaardij vraag?
Hypotheek vraag?

Algemene Voorwaarden Bakker Makelaardij

ARTIKEL 1 – WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die

een particuliere klant verleent aan een makelaar in onroerende zaken.

ARTIKEL 2 – WAT BETEKENEN BEPAALDE BEGRIPPEN?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf (consument).

b. Makelaar: een bij (brancheorganisatie) aangesloten makelaar of taxateur dan wel het

bedrijf van een bij (brancheorganisatie) aangesloten makelaar of taxateur. Een taxateur

doet ander werk dan een makelaar. Een makelaar behartigt de belangen van zijn

opdrachtgever. Een taxateur is juist onpartijdig. Zijn werk is het schatten van en

schriftelijk rapporteren over de waarde van onroerende zaken. Omdat taxateurs zich

ook aan deze voorwaarden moeten houden, wordt met ‘makelaar’ ook ‘taxateur’

bedoeld voor zover de aard van de bepalingen zich daar niet tegen verzet.

c. Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn

dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk vaak ‘courtage’

of ‘honorarium’ genoemd.

d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

ARTIKEL 3 – HOE REGELEN DE MAKELAAR EN U DE OPDRACHT?

1. De makelaar legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene

voorwaarden van kracht zijn.

2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het

loon en de kosten. Geeft u de makelaar later opdracht om andere of aanvullende

diensten uit te voeren? Dan bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de

prijsafspraken voor deze dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van

een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.

3. Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.

4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een

verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod heeft

aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen.

5. U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de makelaar.
PDF:
Algemene voorwaarden makelaardij bakkeradvies
Algemeen
Tel: 06-46211165
Mail: info@bakkerbusiness.nl

Makelaardij
Tel: 06-21205467
Mail: makelaardij@bakkerbusiness.nl

Actuele hypotheek rentes

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Hypotheken
Tel:
Mail
Makelaardij
Tel:
Mail

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
’s avonds op afspraak.

Aangepaste openingstijden

Wij hebben aangepaste openingstijden in de week van 14 t/m 21 november.
Maandag
10:00 - 15:00
Dinsdag
12:00 - 17:00
Woensdag
Gesloten
Donderdag
09:00 - 16:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag
09:00 - 17:00
Zondag
09:00 - 17:00