Wilt u uw WOZ-waarde verlagen? Hier zijn 40 argumenten als u bezwaar gaat maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Tips voor een goed gemotiveerd WOZ bezwaar.

WOZ-waarde te hoog of te laag?

Eind februari ontvangen huizenbezitters hun WOZ-beschikking of u kunt deze inzien via mijn.overheid.nl.

De daarin genoemde WOZ-waarde van uw woning bepaalt mede hoeveel belasting u gaat betalen. Deze waarde is gebaseerd op een (automatische) taxatie van een aantal woning in uw buurt.

Hierdoor kan het voorkomen dat de WOZ-waarde hoger of lager wordt ingeschat dan de werkelijke woningwaarde. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u te veel belasting betaalt. Een te lage WOZ-waarde is nadelig als u de woning gaat verkopen of als u in een lagere risicoklasse wilt komen. Kijk dus kritisch naar uw WOZ-beschikking.

Tip: sinds een aantal jaren is de WOZ-waarde openbaar. Deze kunt u inzien via WOZwaardeloket.nl.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Het is mogelijk om de WOZ-waarde te corrigeren als deze op de WOZ-beschikking te hoog of te laag wordt ingeschat. Hiervoor maakt u bezwaar bij uw gemeente. Met een goed gemotiveerd bezwaarschrift kan de gemeente uw WOZ-waarde aanpassen.

Let op: na de tekendatum van uw WOZ-beschikking heeft u 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen.