Personeel - Employee Benefits

Zakenreisverzekering

De zakenreisverzekering is een verzekering voor de werknemer die regelmatig op zakenreis gaat. De zakenreisverzekering is af te sluiten met werelddekking of met Europadekking. De zakenreis valt meestal niet onder de gewone reispolis. Bij sommige zakenreispolissen is ook een meereizende partner of de assistent meeverzekerd. Enkele verzekeraars kennen een zakenreisverzekering met dekking voor een aansluitende vakantie.

Verzuimverzekering.

Als werkgever bent u verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Dit betekent dat verzuim vergaande financiële consequenties kan hebben. De verzuimverzekering helpt de werkgever eventueel ziekteverzuim adequaat aan te pakken. De overheid acht werkgevers extra aandacht te besteden aan preventie en re-integratie.

WIA Bodemverzekering

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze Nederlandse Wet is eind 2005 in werking getreden en is de opvolger van de WAO.

De WIA Bodemverzekering biedt maximaal een jaar lang een uitkering. Deze uitkering bedraagt 20 procent van het loon dat uw medewerker verdiende voordat hij ziek werd. Met dit bedrag kunt u bijvoorbeeld de kosten voor omscholing van uw medewerker betalen of de aanpassingen aan zijn werkplek. Of u kunt een deel gebruiken om de inkomensterugval van uw medewerker te verkleinen. U blijft immers wettelijk verantwoordelijk om uw medewerker aan het werk te houden. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de looptijd te verlagen.

WGA eigenrisicodragenverzekering

WGA staat voor (regeling) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

Na 2 jaar ziekte ontvangt uw deels arbeidsongeschikte medewerker die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is een uitkering van de overheid. Deze uitkering wordt betaald van de premie die u aan de Belastingdienst betaalt. Indien één van uw medewerkers een uitkering ontvangt, gaat u een hogere premie aan de Belastingdienst betalen. Het scheelt u dus geld als uw zieke medewerker snel herstelt en geen uitkering meer ontvangt. Bovendien blijft u verplicht om er alles aan te doen dat uw medewerker alsnog re-integreert.

Bij de WGA Eigenrisicodragenverzekering betaalt u aan de verzekeraar (in plaats van aan de Belastingdienst) een premie. Deze premie is vaak lager dan de premie via de Belastingdienst, terwijl de voorwaarden bij de verzekeraar beter zijn. Via deze regeling helpt de verzekeraar u bij de re-integratie van uw medewerker.

WGA Hiaatverzekering

WGA staat voor (regeling) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

De WGA Hiaatverzekering biedt een aanvulling op de WGA Vervolguitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De WGA bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van het arbeidsverleden en een vervolgperiode. In deze periode is er recht op een loonaanvulling als de resterende verdiencapaciteit voor minstens 50% wordt benut. Indien dat niet het geval is, valt de werknemer terug op een WGA-vervolguitkering op minimumniveau. Een WGA Hiaatverzekering voorziet in een aanvulling hierop.

WIA Excedentverzekering

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze Nederlandse Wet is eind 2005 in werking getreden en is de opvolger van de WAO. 

De WIA Excedentverzekering biedt werknemers een aanvulling op de gemaximeerde WIA uitkering. De WIA Excedentverzekering verzekert een groot deel van het inkomen dat de werknemer meer verdient. Alle WIA uitkeringen zijn gemaximeerd tot het maximumdagloon.

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering is een verzekering die de werkgever beschikbaar stelt voor zijn werknemers. In veel gevallen kunnen werknemers dan een verzekering met een korting afsluiten en vaak zijn er aanvullende voordelen.

 

      

Website ontwerp en realisatie: diezign; fullservice reclamebureau & grafische vormgeving - Copyright 2012