SWOT Analyse

Met een SWOT-analyse stelt u de sterke en minder sterke kanten van uw bedrijf vast. Ook brengt u de kansen en bedreigingen in kaart. Zo bepaalt u wat u aan uw bedrijfsvoering kunt veranderen.

Sterktes en zwaktes, interne factoren

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). In de SWOT-analyse hebben sterktes en zwaktes altijd betrekking op uw bedrijf zelf. Het zijn interne factoren waar u invloed op kunt uitoefenen, zoals de vakkennis van uw personeel, de kwaliteit van uw producten, de communicatie met uw klanten (verkoopgesprekken, klachtenafhandeling) en uw marketing. Andere sterke en zwakke punten kunnen zijn:

Sterke punten

 • Uw onderscheidend vermogen
 • Uw naam bij klanten
 • Schaalvoordelen
 • Unieke (technologische) middelen
 • Innovatie

Zwakke punten

 • Gebrek aan strategische richting 
 • Verouderde faciliteiten 
 • Te weinig financiële ruimte 
 • Slechte concurrentiepositie 
 • Slecht imago 
 • Te weinig diversiteit 
 • Te weinig winst 
 • Slecht creditmanagement 
 • Onvoldoende marketingkennis

Kansen en bedreigingen, externe factoren

Kansen en bedreigingen in de SWOT-analyse zijn externe factoren. Denk daarbij aan nieuwe spelers op de markt, veranderend gedrag van consumenten (een nieuwe doelgroep voor uw producten), concurrerende producten en overheidsmaatregelen (nieuwe regels). Andere kansen en bedreigingen kunnen zijn:

Kansen

 • Uitbreiding assortiment
 • Nieuwe markten of segmenten
 • Diversificatie van verwante producten
 • Verticale integratie
 • Contact met concurrenten

Bedreigingen

 • Groeiende concurrentie
 • Teruglopende marktgroei
 • Meer verkoop van substituten
 • Ongunstige demografische veranderingen
 • Kwetsbaarheid bij recessies en conjunctuurschommelingen
 • Sterke onderhandelingspositie van klanten en leveranciers

Keuzes

De uitkomsten van de SWOT-analyse stellen u in staat verantwoorde (strategische) keuzes te maken. Blijft u op dezelfde manier doorgaan of juist niet? Zet u op bepaalde markten zwaarder in of trekt u zich juist terug omdat de opbrengsten afnemen? Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten dat u uw producten via andere – of juist meerdere – wegen gaat verkopen. Of dat u nieuwe doelgroepen gaat bedienen, bijvoorbeeld door in te spelen op de vergrijzing of de toename van het aantal allochtonen in bepaalde plaatsen.

      

Website ontwerp en realisatie: diezign; fullservice reclamebureau & grafische vormgeving - Copyright 2012