Bedrijfs Analyse

Bedrijfsanalyse

Spannende tijden breken aan voor de gevestigde orde aan ondernemers. De huidige economie en internationale markten worden steeds dynamischer en daardoor moeilijker te analyseren. Bedrijven zijn ervan overtuigd dat ze moeten innoveren en bewegen om aan de behoeften van de klanten te kunnen voldoen. Niet ieder bedrijf is hier intern op berekend.

De eerste stap voor ondernemers om de bekende boot niet te missen is het laten uitvoeren van een professionele bedrijfsanalyse. Met behulp van deze bedrijfsanalyse zal in kaart worden gebracht waar de valkuilen en kwaliteiten van de ondernemingen liggen, zowel intern als extern. Hierna zal worden bekeken wat de impact is van de resultaten uit de bedrijfsanalyse binnen de huidige organisatie.  Het uiteindelijke doel van de bedrijfsanalyse is om inzichten te krijgen in de bestaande organisatie, om zodoende bijtijds veranderingen te kunnen toepassen om het bedrijf in een stabiele koers te laten varen.

Wij Bieden:


Aantrekkelijk uurtariefAantrekkelijk uurtarief Grondige analytische kennisGrondige analytische kennis Creatieve oplossingen/toepassingen/veranderingenCreatieve oplossingen/toepassingen/veranderingen Input van een frisse en jonge(re) generatieInput van een frisse en jonge(re) generatie

 

 

TBA

Tactische bedrijfsanalyse

Het doel van deze methodiek is om een integraal beeld te verkrijgen van structuur, inrichting en omgeving van het bedrijf en de knelpunten in de interne procesketen bespreekbaar te krijgen. De nadruk ligt op de consistente procesopbouw, de relatie tussen de processen als ook de parameters, waarmee binnen het bedrijf de effectiviteit (= performance) wordt gemeten, bewaakt en (bij)gestuurd. Bij veranderingen wordt gekeken of de integrale bedrijfsvoering en cultuur (nog) aansluit bij de gewenste kwaliteit van organisatie, management en communicatie.

De aanpak vertrekt vanuit een snelle, tevens krachtige inventarisatie van de huidige bedrijfsvoering en prestatie van de hoofdaspecten van het bedrijf (IST). Het doel is: te komen tot de gewenste performance en vaststelling van verbetermogelijkheden voor de (nabije) toekomst (SOLL). Na het onderzoek moet het bedrijf in staat zijn die mogelijkheden verder uit te werken en de vereiste stuurparameters te formuleren, zodat de toekomstige inrichting aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van het bedrijf. Hoe is de tactische bedrijfsanalyse (TBA) concreet ingericht?

 

1

 

Doel van het bedrijf

 

Gewenste (financiële) doelen en gewenste marktpositie

 

 

2

 

Strategische speerpunten

 

Indicatie van visie & strategie om doelen te bereiken

 

 

3

 

Marktscoop

 

Positionering in de markt t.o.v. concurrentie en klanten

 

 

4

 

Levenscyclus van het bedrijf

 

Positionering op organisatie- en informatiegebied

 

 

5

 

Integrale bedrijfsvoering

 

Formele organisatie- en communicatiestructuren

 

 

Procesorganisatie: overleg, inrichting & effectiviteit

 

 

Managementstijl en managementsturing

 

 

Personele performance: capaciteit & competentie

 

 

Gebruik middelen en (informatie)systemen

 

 

6

 

Veranderingsbehoefte

 

Onderkende veranderingen & knelpunten

 

 

7

 

Oplossingsrichting

 

Voorgestelde oplossingen en in te zetten middelen

 

 

 

      

Website ontwerp en realisatie: diezign; fullservice reclamebureau & grafische vormgeving - Copyright 2012